Osallistuin kaksi vuotta sitten Sitran Uusi demokratia -foorumiin. Yksi kiinnostavimmista sessioista oli noin tunnin pituinen keskustelu Mikael Jungerin ja noin kymmenen muun foorumin osallistujan välillä. Kirjoitin sessiosta muistiinpanot, jotka nyt Mikael Jungerin suostumuksella julkaisen.

- – - – -

MIKAEL JUNGNER memo

(Sitran Uusi demokratia-ohjelma, keskustelutilaisuus marraskuu 2011)

Kysymys – demokratian määritelmä?:

Jungner: “Systeemi, jolla ihmisyhteisön asioista voidaan päättää tavalla, joka on ihmisyhteisön mielestä luotettava ja reilu.”

3 havaintoa:

* 1: Postmodernismi on saapunut nyt

- Esimerkki – jos tänään kaikille tulisi ilmainen sähkö, se ei olisi mullistus huomenna, jonkin ajan päästä vaikutus alkaisi näkyä jonkin verran, vasta 10 vuoden päästä paljon.

- Vrt tiedon vapaa liikkuvuus – tämä iso mullistus on tapahtunut 10 vuoden aikana.

- Räätälöitävyys

* 2: Yksilön mahdollisuuksien voimistuminen

- Aikaisemmin yksilö pystyi olemaan ehkä 10 kertaa tuottavampi kuin muut.
- Nykypäivänä yksilö voi olla tuhansia kertoja tuottavampi kuin muut.

* 3: Maailma on monimutkainen, nopeasti muuttuva

- Ketteryys on parempi tapa hallita kuin valvonta

- – - -

3 asiaa liittyen politiikkaan:

* 1

100 vuotta sitten oli fiksua että oli 100 kansanedustajaa joille pyrittiin keräämään tarpeellinen tietämys päätöksien tekemistä varten. Tänä päivänä ihmiset tietävät paremmin kuin kansanedustajat.

* 2

Poliittiset instituutiot eivät ole tajunneet että he kilpailevat ‘Salaiset elämät’ tv-sarjan ja Facebookin kanssa. He kilpailevat ihmisten huomiosta ja ajankäytöstä.

Räätälöivässä maailmassa ei voi kiteyttää totuutta pariin lauseeseen.

* 3

Ammattimaisuuden halventaminen

Eduskunnan toiminta-ajatus: kansanedustajat on tasavertaisia. ammattitaitoa ei mitata, ei ole strategioita, voimasuhteet perustuvat istuttuihin vuosiin, ei uuteen energiaan ja osaamiseen.

Ei tule mieleen toista instituutiota joka tuhoaisi arvoa yhtä paljon kuin eduskunta. Paljon lahjakkaita ihmisiä mutta päätökset ovat promilletason luokkaa.

KESKUSTELUA:

Kysymys – esimerkiksi ympäristökysymykset, näissä on monia eri toimintamalleja, puolueilla pitäisi olla asiantuntemusta esittää näistä omat ehdotuksensa.

Jungnerin vastaus:

Eduskunnan (ja/tai puolueiden) pitäisi pystyä kolmeen asiaan:

I asiantuntemus
- romahtanut, on ongelma

II luottamus
- ongelmissa

III varmuus (varmuus tehtyjen päätöksien pitävyydestä)

- – - -

Kysymys:
Eihän politiikassa ole kysymys strategioista, yritysmallisesta toimintamallista, vaan hitaasta keskustelusta, vehtaamisesta, poliittisesta keskustelusta.

Jungnerin vastaus:

- Esimerkkinä Bill & Melinda Gatesin säätiö josta on muodostunut isoin hyvän tekemisen asiantuntemuksen keskus maailmassa.
- Selkeitä tavoitteita, esim poistetaan polio

- – - -

Kysymys:
- Eduskunnasta pois jääneiden (ts loppuun palaneiden) kansanedustajien haastattelut
- He kokevat olevansa vastuullisia kansalaisille, kansalaisilla ovat siinä uskossa että he voivat vaikuttaa asioihin
- Heidän oma käytännön kokemuksensa on se, että he eivät voi vaikuttaa

- Puolueiden on otettava heille kuuluva valta

Jungnerin vastaus:
- Ahdistuksen aistii eduskunnassa

Jungner on itse pystynyt edistämään viime aikoina kolmea tavoitetta
- Enkelisijoitus verottomaksi (?)
- iPad 50 kansanedustajalle
- Ylen budjettirahoitus

Hän on pystynyt viemään näitä eteenpäin koska hänellä oli 10 vuoden kokemus siitä, miten eduskunta toimii. Juuri eduskuntaan saapunut kansanedustaja ei pystyisi samalla tavalla edistämään tavoitteita. Jungnerin mielestä asioiden ei pitäisi olla näin.

- – - -

Jungnerin ajatuksia puolueista:

- Aate on ok, mutta miten saadaan tekemiseen sisältöä?
- Tunne + Intohimo
- Gladwell, Tipping Point

Vertailu:
- Pariskunta itäkeskuksessa, käyvät shoppailemassa ja katsovat kotona televisiota, elävät umpiossa
vrt
- kansalaisaktiivit jotka tavoittavat tuhansia ihmisiä

SDP pyrkii tavoittamaan kansalaisaktiivit, uudistuksia tulossa tammi-helmikuussa:
- SDP siirtyy käyttämään pilvipalveluita jotka toimivat eri mediavälineille
- Googledocs

Puolueen jäsenyys räätälöidään

Parviälyä
- vapaaehtoinen flyereiden jakaminen ei liity tiettyyn ehdokkaaseen

Riidat ja kiistely puolueen sisällä ovat hyvä asia.

- – - – - – - -

KAAVIO:

             yhteisöllinen
                       (sdp)

konserv ----------------------------------------- edistyksellinen

             yksilöllinen

- – - – - – - -

Kysymys: sukupolvijännite syntymässä puolueen sisälle? (netin käyttäjät on nuoria)

Jungner:
Vasemmistoliitto – 3 x enemmän niitä jotka sanovat että Vasemmistoliitto on ‘tosi ok’ vrt SDP

SDP:llä on Vasemmistoliittoa enemmän niitä jotka sanovat että SDP on ‘ok’

Ratkaisevia henkilöitä ovat ne, jotka sanovat että puolue on ‘tosi ok’

Näiden tavoittaminen on tärkeää, riskinä on sukupuolijännite, mutta toivottavasti tältä voidaan välttyä.

- – - -

Massakustomoinnilla toteutetaan räätälöinti, brändillä saadaan luottamus

- – - -

Kysymys:
* pelkurivaltio vs rohkea valtio
* rohkeassa valtiossa sanotaan esim että peruskoulutuksen hoitaminen on on meidän tehtävämme

Jungner:
Politiikan alennustila johtuu siitä että ei ole asiantuntijuutta, erityisesti alueella josta on tapahtunut suuri muutos:
viestintä – yritysjohto – kasvuyrittäjyys

Sihteerit päättävät ministerien ajankäytöstä

Eduskunta perustuu hallintaan ja sääntöihin mutta maailma ei ole enää hallittavissa

- – - – - – -

Kysymys:
Politiikan ja hallinnon rajapinta, miten sitä voisi kehittää?

Jungner:
Hallinnon uudistaminen väkisin ei onnistu

Korvaavat järjestelmät syntyvät rinnalle ja vanhat marginalisoituvat

Provosoivia skenaarioita
* Digikirjat tulevat, keskuskirjastoa ei tarvita kymmenen vuoden päästä
* Digitaalisesti toteutettu simultaanitulkkaus korvaa kielen opetuksen tarpeen (esim ruotsin tai venäjän osaaminen kassalla)

Kehysbudjetti on ongelma

Nekin hallinnon osat joilla olisi halua muuttumiseen, nekään eivät voi muuttua kun siihen ei ole varattu resursseja.

- – - – - – -

Kysymys:
Helsingissä on esimerkkejä siitä, että virkamiehet ovat kehittäneet demokratiaa kun samaan aikaan puolueissa ei ole ollut tähän kiinnostusta.
Siellä missä on avoimuuta, se on liekki jonne pitäisi puhaltaa.

Jungner:

Esimerkki:
Kettu hyökkää kanatarhaan ja syö joitain kanoja. Kanat alkavat välttelemään kanatarhassa sitä kohtaa, jossa kettu hyökkäsi. Tämä käytös jatkuu sukupolvesta toiseen, vaikka ketun vaaraa ei enää ole.

Vastaavanlainen meemi on monissa organisaatioissa, niissä on tukoksia joille kaikki ovat tulleet sokeiksi.

Esimerkki YLE:

* Johtamisen ja osastojen ränkkääminen sai paljon kuhinaa aikaiseksi

Idea eduskuntaan liittyen:
* Jokaiselle virkamiehelle 1 päivä viikossa demokratian kehittämiseen

- – - – - – -

Kysymys/provosointi:

* Jungnerin on hyvin osannut räätälöiden presentaationsa
* Presentaatio perustuu vulgääriin tekno-optimismiin ja parlamentarismin rappion kuvaamiseen
* Eettinen talous etc vaatii lisää politiikkaa
* Politiikkaa on puolustettava, eikä siirrettävä sitä syrjään yrityslogiikalla ja teknologialla

Jungner:

Minut vakuutti Yhdysvaltain länsirannikko
hippiaate HA + uusi teknologia UT + intohimo työhön IT

Kärjistettynä – on kolmenlaisia ihmisiä
TMH – tekee mitä huvittaa
TR – tekee rutinoidusti
PT – tekee mitä pitää tehdä

* TMH on edelläkävijä
* Miten saadaan TMH ihmiset käyttäytymään vastuullisemmin

* TMH ihmisten määrä kasvaa
* TR ihmisten määrä pienenee

- – - – - – - – - – - – - – - – - -