Lovely, blossoming Helsinki!

Carpe diem! Fishermen on Baltic sea, 29 Feb 2012

A snapshot of the grassroot arts, culture and democracy action in Helsinki – if I could clone myself, I could participate in all these events today, on 29 February 2012:

# 9:30 am – workshop & code-camp day of Avoin ministeriö
Avoin ministeriö (‘open ministry’) is a grassroot project that aims to offer help for Finnish citizens to make proposals for changes in Finnish legislation (starting on 1 March 2012, any proposal that can gather 50 000 supporters will be taken into consideration)
http://www.facebook.com/events/363561413673265/
http://www.avoinministerio.fi

# 2 pm – Launch of a new independent think-tank & online media Laitos
http://www.facebook.com/events/304400132951110/
http://www.laitos.fi

# 4 pm – Opening event of ‘Sosiaalinen Hub’
A temporary, open, collective workspace in central Helsinki for grassroot actors – an experiment that will last for a couple of weeks:
http://www.facebook.com/events/189735227799714/

# 6 pm – Mushrooming studio network
Brainstorming ideas for how independent artist / designer / cultural worker studios could collaborate:
http://adc2012.org/events/brainstorming-the-activities-of-mushrooming-network-of-small-studios-in-hki/

# 6 pm -Brainstorming neighbourhood democracy
http://www.facebook.com/events/179733068796308/

# 5:30 pm (-until late) – The afterparty of Avoin ministeriö + celebration of the new citizen initiative law
https://www.facebook.com/events/110861292370871/

# 6 pm – Utopian realities
Performing arts collective Todellisuuden tutkimuskeskus (‘Reality research center’) will kick off ‘Utopian realities’, their main project for next two years:
http://www.facebook.com/events/366834780002157/
http://www.todellisuus.fi/

# 7 pm – Maailmanpoliittiset Diplo-iltamat
Celebrating the latest issue of the translated Finnish version of Le Monde Diplomatique, thinktank Laitos, the day of social rights, etc.:
http://www.facebook.com/events/305049742891900/

- – -

…and these are just the events that I happen to be aware of, there are probably many other related events going on as well.

It’s great to be here and participate in all this flourishing energy! ;)

Joustava tukirahasto kansalaisaktivismille?

Osallistun tänä talvena Sitran Uusi demokratia -foorumiin ja ehdotin juuri hankkeeksi kansalaisaktivismin tukirahaston perustamista. Avoin haku tuotti yhteensä 132 ehdotusta jotka ovat nähtävillä täällä.

Omaan ehdotukseeni liittyy joitakin ristiriitaisuuksia ja kysymyksiä, joihin itselläni ei ole selkeää vastausta:

Jos kansalaisaktivismia tuetaan taloudellisesti, niin onko silloin enää kyse kansalaisaktivismista? Saisiko taloudellinen tuki oikeasti enemmän asioita tapahtumaan, vai tulisiko siitä enemminkin este? Jäisivätkö kaikki aktivistit odottamaan tukien myöntämistä ennenkuin käyvät toimeen – kuten tällä hetkellä esim. monet taiteilijat tekevät? Olisiko parempi jos kansalaisaktivismin tuki löytyisi vertaistuen avulla? Pitäisikö julkisia tahoja lobata antamaan tukea muissa muodoissa kuin rahana?

Tässä laatimani ehdotus:

JOUSTAVA TUKIRAHASTO KANSALAISAKTIVISMILLE?

Voisiko osan nykyisestä taiteen ja kulttuurin kehittämiseen suunnatusta julkisesta rahoituksesta suunnata kansalaisaktivismin tukemiseen?

Hyvä esimerkki uudenlaisesta kansalaisaktivismista ovat Apps4Finland-kilpailun synnyttämät palveluiden prototyypit ja ideat. Jotkut prototyypeistä ovat jo nyt kehittyneet valmiiksi palveluiksi asti, mutta monet ovat jääneet puolitiehen resurssipulan takia. Monia hyviä ideoista ei saada kehitetyksi edes prototyypeiksi, koska minkäänlaista taloudellista tukea ei ole tähän saatavissa.

Opetusministeriön Digidemo-tuki on suunnattu digitaalisten palveluiden prototyyppien kehittämiseen, mutta tukea saavat ainoastaan hankkeet joilla on selkeä liiketoimintasuunnitelma. Tästä syystä Digidemo-tuen suurin hyödyntäjä on tähän asti ollut suomalainen peliteollisuus, koska peleille on olemassa hyvin selkeitä ansaintamalleja – jos niistä sattuu tulemaan hittituotteita. Sama liiketoiminnallisen tuottavuuden vaatimus koskee uutta Creademo-tukea, jonka tavoitteena on tukea kulttuurialan palveluiden prototyyppien toteuttamista. Yhteensä näistä ohjelmista tullaan jakamaan vuoden 2012 aikana yli miljoona euroa tukea.

Opetusministeriölle voisi ehdottaa, että kokeiluluontoisesti osa tästä tuesta käytettäisiin ei-kaupallisten julkisten palveluiden ja muiden yhteiskuntaa kehittävien palveluiden prototyyppeihin.

Vastaavalla ehdotuksella voisi lähestyä Taiteen Keskustoimikuntaa, Kulttuurirahastoa, Helsingin kaupunkia ja monia muita kulttuurin rahoittajia. Nämä tahot tukevat ei-kaupallisia projekteja, mutta lähtökohtaisena vaatimuksena on että hakija on ammattimainen taiteilija tai tutkija. Kansalaisaktivismi rinnastetaan usein harrastustoimintaan, jota harvoin pidetään tukemisen arvoisena. Käytännön elämässä ammattilaiset/harrastajat -jaottelulla on yhä vähemmän merkitystä, mutta rahastojen toiminnassa tämä muutos ei ole vielä näkynyt. Tästä syystä on tällä hetkellä erittäin haastavaa löytää minkäänlaista tukea vaikkapa kaupunkiviljely-projektin tai aikapankki-kokeilun toteuttamiseen.

Suomeen tarvitaan lisää joustavia tukimuotoja kansalaisaktivismille!

Juha Huuskonen, 31.1.2012